Kommuneplanens samfunnsdel revideres - vi ønsker innspill fra innbyggerne

Innhold

På hvilken måte skal porsgrunnssamfunnet utvikle seg, og hvordan skal vi gjøre det? Vi vil gjerne høre hva du mener

Siste frist for å sende inn innspill er 14. februar 2023. Du kan sende inn dine innspill til e-post: kommuneplan@porsgrunn.kommune.no


Kommuneplanen er kommunens overordnede plan. Den består av to deler; kommuneplanens arealdel og kommuneplanens samfunnsdel.

Nå arbeides det med å revidere Porsgrunn kommune sin samfunnsdel. Den nye samfunnsdelen skal ha perspektiv fram mot 2035, og skal beskrive langsiktige utviklingstrekk, mål og strategier for lokalsamfunnet.

Til toppen