Kirkebakken stenges for gjennomkjøring ved Østre Porsgrunn kirke

Innhold

Vegen forbi Østre Kirke blir ikke tilgjengelig for gjennomkjøring fra mandag 10. februar.

Bjørnar Andersen
Gravearbeid begynner ved Wintersgate: Tidlig mandag 10. februar setter vi opp sperringer ved Wintersgate/Kirkebakken hvor vann- og avløpsarbeidet starter, sier Bjørnar Anderssen, prosjektleder i Kommunalteknikk, Porsgrunn kommune. Gravemaskinene blir synlig utover i uka. Biltrafikk inn til Sommervegen ved kirken for beboere og ansatte i Østre Porsgrunn kirke vil fremdeles være mulig. Foto: Birgitte Finne Høifødt

Gravearbeidene over Kirkebakken pågår frem til sommerferien. I denne perioden blir det begrenset fremkommelighet ved Kirkebakken.

Det vil fortsatt være adkomst til parkeringsplassen ved kirkegården fra sør, mens brukere av kirken og beboere i berørte tverrgater har adkomst fra nord.

Gravearbeidene fører til endret kjøremønster for mange. Det er viktig at de som kun skal kjøre gjennom Porsgrunn benytter seg av Rv 36 Vabakkentunnelen-Frednesbrua, og Fv 32 Hovengtunnelen-Vallermyrene mellom Skien og E18.

Anbefalt omkjøring er via Fv 356-Porsgrunnstunnelen. Samtidig tilrettelegges det for at de som har ærend i Porsgrunn sentrum skal finne frem til riktig sted, til riktig tid ved hjelp av skilting og informasjon.

Den nye gateutformingen skal bidra til ytterlige å redusere biltrafikken og gi bussene bedre fremkommelighet. Gata får universell utforming, noen steder bredere fortau og alle fortau får ny asfalt. Noen kryss blir innsnevret og det blir flere gangfelt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bypakke Grenland og Porsgrunn kommune. Bypakkeprosjektet er berammet til 85 millioner.

Til toppen