Innspillskonferanse

Innhold

Vi inviterer til innspillskonferanse for de som jobber frivillig i lag og foreninger.

Bilde: Ingrid Kåss og Kristin Nilsen arrangerer konferanse på Du Verden 11. desember 2019, og ønsker alle engasjerte hjertelig velkommen.

Jobber du som frivillig i lag og foreninger? Er du opptatt av at alle barn og unge har en aktiv fritid? Hvordan samarbeider vi best for at alle barn og unge i kommunen vår har en aktiv fritid?

Porsgrunn kommune er i ferd med å utarbeide i handlingsplan for inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier. I arbeidet med planen vil vi gjerne ha innspill og forslag fra dere som arbeider med barn og unge på fritida.

Derfor inviterer vi til en innspillskonferanse og håper at mange av dere har tid til å komme og få frem erfaringer og synspunkter i dette viktige arbeidet!

Temaer kan være:

  • Tiltak for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier i aktiviteter
  • Samarbeid mellom kommunen og frivillige. Hva er best mulig måte å møtes/utveksle informasjon og erfaringer på? Hva ønsker vi å oppnå med slike møter?
  • Innspill til videre arbeid

Tid: onsdag 11. desember kl 18-20

Sted: Du Verden Sjøfartsmuseum + Vitensenter, Tollbugata 23, 3933 Porsgrunn.

Meld deg på til kristin.nilsen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen