Innfører leiepris for sykkelskap

Innhold

Trygg sykkelparkering i sykkelskap er kjekt. De første 12 timene en parkerer i et sykkelskap vil fremdeles være gratis. Men fra 1. januar 2023 innføres en leiepris på 10 kroner pr. 12 time etter «gratisleien».

Sommeren 2020 ble sykkelskap plassert på flere knutepunkt i Grenland. I slutten av august 2021 ble tilbudet med trygg sykkelparkering utvidet med sykkelhotellet på Landmannstorget i Skien.

Per i dag finnes det sykkelskap på disse stedene i Grenland:

  • Nylende, jernbanestasjonen i Skien
  • Kammerherreløkka i Porsgrunn
  • Bussterminalen på Skjelsvik
  • Skien Fritidspark
  • Kulturkvartalet i Skien (Ibsenhuset).
  • Rådhusplassen ved servicesenteret i Porsgrunn.

I tillegg til sykkelskapene finnes det et sykkelhotell på Landmannstorget

All bruk av sykkelparkering skjer med appen Bikely.

Misbruk av trygg sykkelparkering

Samtidig som Bypakke Grenland ser at bruken av sykkelskapene har økt, har det dukket opp en uheldig praksis fordi dette er gratis. Noen bruker sykkelskapene til gratis oppbevaring av annet enn sykler, og ut over tillat leieperiode. Konsekvensen er at enkelte derfor ikke får plass i sykkelskapet - da alle skap er opptatt. Dette skjer sjelden, men Bikely som drifter ordningen, er kjent med dette i andre byer hvor sykkelparkering er gratis.

Dette kan effektivt stoppes ved å innføre betaling, slik det også gjøres i andre byer med sykkelskap.

Gjennomsnittet for varighet på sykkelparkering i Grenland er 8 timer og 20 minutter.

Fra 1. januar 2023 gjelder følgende: De 12 første timene er gratis. Betaling etter det, 10 kroner pr. 12 time. Dette gjelder også sykkelhotellet på Landmannstorget i Skien.

Gratis for de fleste

For de aller fleste vil likevel ordningen være gratis, eller billig, hvis man trenger en trygg oppbevaring av sykkelen ut over 12 timer.

Sykkelskap Rådhuset Porsgrunn 1500
Til toppen