Informasjonsmøte om planforslag for E18 Preståsen–Kjørholt

Innhold

Vi inviterer til informasjonsmøte om planforslag for E18 på strekningen Preståsen–Kjørholt. Møtet holdes på Heistad barneskole den 29. november fra kl. 18-20

Reguleringsplanforslaget er ute til offentlig ettersyn og høring.  Sammen med forslagsstiller ønsker vi å redegjøre for planforslaget.

Program

  • Innledning ved Trond Ingebretsen leder for Utvalg for miljø- og byutvikling
  • Presentasjon av planforslaget
  • Spørsmål, avklaringer og innspill/merknader

Se planforslaget her

Planforslaget er også hengt opp på Servicesenteret i Storgata 153.

Fristen for innsending av merknader er 10. desember 2021.

Formålet med ny E18

Formålet med utbygging av ny E18 er å binde sammen regionen, utvikle bo- og arbeidsmarkedet, sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

 

Til toppen