Informasjon vedrørende støyende arbeider

Innhold

Informasjon vedrørende støyende arbeider ifbm etablering av Ny 170kV Knardalstrand – Roligheten


Vi er engasjert av Skagerak Nett / Los Cable Solutions for å etablere varerør for høyspentkabler ved bruk av styrt boring og hammerboring fra Roligheten koblingsstasjon - Knardalstrand trafostasjon. Det gamle luftstrekket er i dårlig forfatning, og skal byttes ut med jordkabler.

Der skal etableres 5 varerør under Porsgrunnselva med en styrt boring på 750m. For å gjennomføre en så lang boring, er vi avhengig av å trekke inn rørene sammenhengende i en operasjon, og arbeidene kan gå utover normal arbeidstid.

Vi stiller opp boreriggen ved Rolighetsveien 11 på Herøya. Boreriggen har en maskinstøy på ca 75 desibel. Rørene føres inn ved mottaksgropa 2 ved kaianlegget på Knardalstrand. Her vil det benyttes en hjulgraver, og en sugebil. Anslår maskinstøyen på disse på 65-70 desibel.

Arbeidene startmandag 12.04.2021 og avsluttes 29.04.2021. Der vil ikke pågå arbeid utover normal arbeidstid hele tiden, men 1- 2 dager ila denne tidsperioden når selve inntrekningen skal utføres.

Kontaktpersoner fra Steg Entreprenør ved spørsmål.

Prosjektleder Kristian Sandum. Tlf 979 98 950 eller formann Harald Ødeverp tlf 938 09 199

Vedlagt lenke til tilsvarende jobb, som ligger på vår hjemmeside.

https: // steg.no/styrt-boring-naermest-i-blinde-gjennom-avfallsdeponi-pa-romerike/


Kristian Sandum
STEG ENTREPRENØR AS

Til toppen