Informasjon fra NAV før påske

Innhold

NAV opplever stor pågang av henvendelser og kommer nå med viktig informasjon før påske.

Det er over 300 000 innbyggere som har søkt dagpenger hos NAV de siste ukene,
det er også innført nye regler for permitterte, slik at saksbehandling og utbetaling trolig vil bli forsinket.
Dersom man har registrert seg som arbeidssøker/ permittert, må man søke om dagpenger som egen prosess.

Og selv om man er permittert er det meget viktig at man sender meldekort hver 14.dag,
ellers risikerer man at søknaden om dagpenger ikke blir behandlet.

Men det er mulig å søke forskudd på dagpenger via www.nav.no
- det bør gjøres innen fredag 3.april for å få stønad før onsdag 8.april.
Man kan også søke forskudd seinere, men da vil man også få utbetaling litt seinere.

For de som har omsorg for små barn, er det mulig å søke om omsorgspenger (se www.nav.no )

For de som har strengt nødvendige besøk til NAV Porsgrunn i påskeuken,
- er NAV`s veiledningssenter åpent mandag 6.april og tirsdag 7.april kl 1000 – 1400,
og på onsdag 8.april kl 1000 – 1200.

Er det innbyggere som har akutt behov for penger til mat osv for å komme gjennom påska,
er det mulig å søke om sosialhjelp/ nødhjelp hos NAV Porsgrunn.
Da deler av samfunnet er stengt i deler av påska, kan det være at hjelpen må gis som skriftlig rekvisisjon,
bl a fordi det ikke vil være mulig å få overført penger via banker.

Til toppen