Hvem setter du pris på?

Innhold

En oppfordring til deg som er ute og går i sommervarmen – se deg rundt! Legg merke til hus og byggverk og reflekter over hvem som beriker kulturlivet i Porsgrunn.

I november deler vi ut kulturprisen, byggeskikkprisen og restaureringsprisen, og vi ber deg om å sende inn forslag til kandidater som fortjener heder og ære, med begrunnelse, innen 4. september. Send til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Mer info om prisene: https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/prisutdelinger/

Til toppen