Hva kan du gjøre selv? Ivaretagelse av psykisk helse under pandemien.

Innhold

Pandemien berører oss og påvirker hverdagen vår. Virus er en «usynlig» fare der trusselsituasjon og tidshorisont er uklart. Det er en situasjon som skaper mye usikkerhet og uro, dette kan gjøre at pandemien kan oppleves spesielt krevende og stressende.

Stress kan gi ulike reaksjoner(RVTS):

  • Fysisk: rask og grunn pust, muskelspenninger, økt hjertefrekvens, svimmelhet, hodepine
  • Tanker: negative tanker, dårlig problemløsning og hukommelse, katastrofetenkning
  • Følelser: frykt, bekymring, engstelse, sinne, nedstemthet og skyldfølelse
  • Atferd: søvnproblemer, dårlig matlyst, rusbruk, irritabilitet og sosial tilbaketrekning

Selv om situasjonen er krevende er stressmestring mulig. Vi kan ha fokus på det vi kan gjøre noe med, som konkrete tiltak rundt hygiene og sosial distansering for å unngå smitte. Vi kan øke vår motstandsdyktighet i møte med stress og lære teknikker som hindrer stressrelaterte plager og utbrenthet. Vi kan påvirke vår robusthet som igjen vil ha noe å si for hvor motstandsdyktige vi er ovenfor stress. Søvn, egenomsorg, sosial kontakt og mosjon helt sentrale ingredienser for å lykkes i det oppdraget. Aktiv handling øker vår opplevelse av kontroll. Fokuser på struktur i hverdagen og det du kan gjøre noe med i dag, i morgen og den kommende uken fremfor å tenke for langt fram i tid.

Det finnes også en rekke selvhjelpsressurser selv hvis du trenger hjelp, innspill eller noe å komme i gang med på egenhånd.

På nett

Helsedirektoratet har samlet en rekke gode hverdagsråd, apper og verktøy som gjør det lettere å få til de endringene du er ute etter.

Bare du – Helsedirektoratet - https://helsenorge.no/baredu

Kognitiv terapi er en populær og etterspurt tilnærming til behandling og selvhjelp. Metoden benyttes både ved psykiske og fysiske lidelser, og for mennesker i alle aldre. https://www.kognitiv.no/

Følelseskompasset er en veiviser for å lære om , forstå og jobbe med egne følelser. https://folelseskompasset.no/

 

Videokurs

Det finnes en rekke kurs via video tilgjengelig på nett. Nedenfor finner du oversikt over gratis og kvalitetssikrede videokurs med tilhørende arbeidsark.

Depresjon

Videoer –Selvhjelp for depresjon: https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5NeGu8DZ_fPMkgjA--dFsVR_KDBA-rt

Arbeidsark, selvhjelp for depresjon: https://drive.google.com/drive/folders/1H2QPm53-UDX228MldiiUsC5j60qcR8LD

Planlegger app(iOs): https://apps.apple.com/no/app/mood-diary/id1361718679?l=nb

Planlegger app(Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=info.bdslab.android.moodyapp

Hverdagsglede

Videoer – Tips for økt hverdagsglede: https://psykiskhelse.no/hverdagsglede-filmer

Søvnvansker

Videoer – Selvhjelp for langvarige søvnvansker: https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5NeGu8DZ_eCDhq9EwM6Qf9deU34MJyX

Arbeidsark- Selvhjelp for søvnvansker: https://drive.google.com/drive/folders/12NeFF1eh7gTKhF4PSq-fJ5t5_ADBwO5f

Video- Selvhjelp for kortvarige søvnvansker: https://www.youtube.com/watch?v=TTeqLKC5xkE

Søvndagbokapp(iOS): https://apps.apple.com/no/app/sleep-diary/id1333684925?l=nb

Søvndagbokapp(Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=info.bdslab.android.sleep.demo.full

Sosial angst

Videoer- Selvhjelp for sosial angst: https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5NeGu8DZ_csqpQzEfKetND7L0aHTmcl

Arbeidsark – Selvhjelp for sosial angst: https://drive.google.com/drive/folders/15EY0dCD6S1FM4ZBPQhqBPwKCwCx8j56i

Panikkangst

Videoer – Selvhjelp for panikkangst: https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5NeGu8DZ_eLTWMziUYUS3njirPekGlQ

Arbeidsark – Selvhjelp for panikkangst: https://drive.google.com/drive/folders/1x0VstfGURMwUoH-gw63TciYNu6W-IFYb

Helseangst

Videoer – Selvhjelp for helseangst: https://www.youtube.com/watch?v=e9IcnMOHi8o&index=6&list=PLb5NeGu8DZ_eLTWMziUYUS3njirPekGlQ

Arbeidsark – Selvhjelp for helseangst: https://drive.google.com/drive/folders/1x0VstfGURMwUoH-gw63TciYNu6W-IFYb

Psykiskhelse

Informasjonsvideoer fra Norsk Psykologforening: https://www.psykologforeningen.no/publikum/informasjonsvideoer

 

Hjelpetelefoner og forum

Mental Helses Hjelpetelefon

Telefon 116 123 (hele døgnet)
Chat-tjeneste og skrivetjeneste: sidetmedord.no

Kirkens SOS

Telefon 22 40 00 40 (hele døgnet)
Du kan chatte anonymt med Kirkens SOS på www.soschat.no hver dag fra 18.30-22.30 (fredag frem til 01.30).
Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer.

AA Anonyme alkoholikere

Kontakttelefon 911 77 770
(åpent fra 11-15 hverdager og 18 - 22 alle dager)

Angstringen

Telefon 22 22 35 30 (man-tor 10 - 13)

Arbeidslivstelefonen

Telefon 22 56 67 00
Drives av Mental Helse.

DIXI Ressurssenter for voldtatte

Telefon 22 44 40 50

Barnevernvakt

Telefon 33 31 02 03

Alarmtelefon barn/unge

Telefon 116111

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap

Telefon 815 55 201

Krisesenteret i Vestfold

Telefon 33 35 91 91 (hele døgnet)
Epost: post@skiv.no

Hjelpekilden Norge

Frivillig organisasjon som hjelper og støtter mennesker i religiøse bruddprosesser.

Daglig leder Hilde Langvann er tilgjengelig på telefon ​hverdager kl 09 -15.
Telefon 91 77 27 06

Hjelpelinjen for spilleavhengige

Telefon 800 80 040 (alle dager 9 - 21)

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)
E-post: post@leve.no

Bøker

  • “Sjef i eget liv” Ingvard Wilhelmsen
  • “Ikke vær så slem med deg selv” Per Einar Binder
  • “Lykketyvene” Torkil Berge og Arne Repål
  • “Trange rom og åpne plasser” Torkil Berge og Arne Repål
  • “Energityvene” Torkil Berge, Elin Fjerstad 
  • Lykkefellen, Russ Harris og Bev Aisbett

Apper

Smart-appen(iOS): https://apps.apple.com/no/app/smart-verkt%C3%B8ykasse-fra-rvts/id1046382140?l=nb

Smart-appen(Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=no.automagi.smart.v2&hl=no

Mindfullnessappen(iOs): https://apps.apple.com/no/app/mindfulness-appen/id417071430?l=nb

Mindfullnessappen(Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=se.lichtenstein.mind.en&hl=no

iMindfullnes(iOs): https://apps.apple.com/no/app/imindfulness/id473747142?l=nb

iMindfullnes(Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.idealdev.mindfulness&hl=no

Mestre-appen(iOs): https://apps.apple.com/no/app/mestre/id1193210897?ign-mpt=uo%3D4

Mestre-appen(Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mestre.mobile

Depresjons-appen(iOs): https://apps.apple.com/no/app/depresjonsappen/id1483952952?l=nb

Depresjonsappen(Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=no.frontkom.depresjonsappen.no.freemium

Podkast

Noia – En podkast om angst: https://www.noiapodcast.no/

Hos Peder: https://radio.nrk.no/podkast/hos_peder

Webpsykologene: https://www.webpsykologen.no/series/webpsykologens-podcast/

 

Til toppen