Hun er vår nye rådmann

Innhold

Rose-Marie Christiansen (57) er ansatt som ny rådmann i Porsgrunn kommune.

- Jeg er både glad og ydmyk over å ha blitt valgt som ny rådmann for Porsgrunn kommune. Jeg gleder meg til å starte opp i september og bli kjent med kommunens dyktige medarbeidere og politikere. Dessuten ser jeg frem til å flytte hjem igjen, etter å ha bodd utenbys i flere år, sier Rose-Marie Christiansen.

- Å få være med på å sikre at Porsgrunn kommune fortsatt skal være et godt sted å vokse opp og bo i for alle, legge til rette for fortsatt vekst for nærings- og kulturlivet - kort sagt sette Porsgrunn ettertrykkelig på kartet som et vekstområde - er noe jeg virkelig gleder meg til å være med på å påvirke, sier hun.

Christiansen kommer fra stillingen som direktør for Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) - en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. En stilling hun har hatt siden 2015. Der har hun blant annet vært med på en omstillingsprosess med fusjon og flytting av virksomheten fra Oslo til Bergen.

Hun har også vært direktør for Pasientskadenemnda, vært ansatt i Norsk pasientskadeerstatning og hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Faglig har vår nye rådmann blant annet juridisk embetseksamen og advokatbevilling.

Christiansen er opprinnelig fra Porsgrunn hvor hun har mye familie og nettverk. Christiansen bor for tiden i Lørenskog, men ser altså nå for seg å flytte til Porsgrunn.

- Vi i Porsgrunn er veldig heldige som har fått Rose-Marie som ny rådmann. Hun er herfra og brenner for kommunen vår, sier ordfører Robin Kåss.

- Hun har solid utdanning og mange års toppledererfaring i offentlig forvaltning. Selv om det var svært mange gode søkere, så var det et enstemmig ansettelsesutvalg som falt ned på at Rose-Marie er den aller beste til å lede kommuneorganisasjonen videre. Vi er glade for at formannskapet og bystyret delte vår vurdering, sier han.

I ansettelsesutvalget har ordfører Robin Kåss hatt med seg varaordfører Anne Kristine Grøtting, opposisjonsleder Anne Karin Alseth Hansen og hovedtillitsvalgt Tore Nygaard.

Den nye rådmannen vil være på plass i begynnelsen av september. Det blir derfor mulighet for overlapp med nåværende rådmann Per Wold, som går av med pensjon 30. september.

Bildet: Anne Karin Alseth Hansen, Rose-Marie Christiansen, Robin Kåss  og varaordfører Anne Kristine Grøtting
Bildet: Anne Karin Alseth Hansen, Rose-Marie Christiansen, Robin Kåss og varaordfører Anne Kristine Grøtting
Til toppen