Holdt informasjonsmøte om flyktninger på Herøya

Innhold

Tirsdag 26. oktober holdt Stiftelsen Sana et informasjonsmøte på Herøya Misjonshus. Prosjektleder Olav Lindebø fortalte om akutt innkvarteringen av flyktninger på Herøya Hybelhotell.

Naboer, frivillige organisasjoner og representanter fra kommunens ledelse var tilstede på møtet.

I dag bor det 187 flyktninger på Herøya. Alle kommer fra Afghanistan. Blant dem er det mange barnefamilier. Halvparten av beboerne er barn og unge.

Dette er en midlertidig innkvartering og alle flyktningene skal videreformidles til bostedskommuner i Norge. De første flytter ut allerede i midten av november.

Porsgrunn kommune er inne med vertskommunetjenester som helsetjenester, tolketjenester, opplæring/skole, samt barnevern ved behov.

Stiftelsen Sana skryter av mottakelsen de har fått av kommunen, av naboer og av frivillige organisasjoner. Det er veldig viktig for å få til inkludering, aktivitet og slik at flyktningene føler aksept.

På spørsmål fra naboene skal kommunen se på mulighetene for å skilte veiene bedre, slik at man unngår ulykker med barn og unge.

Stiftelsen Sana skal se på mulighetene for å bedre kommunikasjon ved bruk av idrettsanlegget, slik at man reduserer friksjon med lokale barn og unge.

På spørsmål fra de frivillige organisasjonene inviterer Sana inn til mer samarbeid og kommunikasjon med flyktningene.

Fra informasjonsmøtet om flyktninger på Herøya
Fra informasjonsmøtet om flyktninger på Herøya
Til toppen