Høring - Lokal forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Porsgrunn kommune

Innhold

Lokal forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Porsgrunn kommune, sendes med dette ut på høring.

Forslaget berører områder med tett trehusbebyggelse i Brevik og Sylterøya.

Forslaget til lokal forskrift kan hentes på kommunens hjemmesider .

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Porsgrunn Brann- og feiervesen v/ forebyggende avdeling.

Høring - Lokal forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Porsgrunn kommune

Til toppen