HMS-prisen for 2019

Innhold

Porsgrunn brann- og feiervesen og Lindrende enhet på Frednes sykehjem ble tildelt Porsgrunn kommunes HMS-pris for 2019.

Prisen ble delt ut på vår årlige HMS-dag i dag.

Kriteriene for HMS-prisen 2019 la spesielt vekt på kompetanseutvikling. Blant søkerne var det særlig to gode søknader som fylte alle kriterier. De ble ansett som likeverdige søkere. Prisen deles derfor mellom de to.

Rådmann Per Wold delte ut prisen. Begge vinnerne fikk 25 000 kroner, et kunstverk og blomster.

(Porsgrunn brann- og feiervesen er nå er en del av Grenland brann og redning, mens Lindrende enhet har blitt en del av St. Hansåsen Lokalmedisinske Senter)

HMS-pris til Porsgrunn brann- og redning
Branninspektør Hanne Kjersti Pedersen og verneombud Terje Kristiansen ved Porsgrunn brann- og redning mottok prisen fra rådmann Per Wold. Foto: Hege Schjøth Øverås
HMS-prisen til Lindrende enhet
Tidligere avdelingsleder (nå pensjonist) Ragnhild Larsen og verneombud Carole Nygård ved Lindrende enhet mottok prisen fra rådmann Per Wold. Foto: Hege Schjøth Øverås
Til toppen