Hjemmetjenesten Sentrum har flyttet

Innhold

Hjemmetjenesten Sentrum har flyttet inn i nyoppussede lokaler i 4. etasje på St. Hansåsen.

Ansatte i Hjemmetjenesten Sentrum
Ansatte i Hjemmetjenesten Sentrum er glade for nye lokaler

De er glade for å komme til nye, mer moderne og større lokaler enn de har hatt.

Virksomheten gir tjenester i områdene Sundjordet, Frednes, Vestsiden vest, Sentrum øst, Vallermyrene, Bjørntvedt, Grønli, Skrukkerød, Flåtten og Herøya.

Ny besøksadresse:Jønholt Terrasse 30, 3922 Porsgrunn.

Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Telefon: 35 54 78 40

Leder for virksomheten er Margrethe Dalen Haraldsen.

 

Til toppen