Her er den nye kommuneoverlegen

Innhold

I midten av februar overtok Jan-Arne Hunnestad (58) stafettpinnen som ny kommuneoverlege i Porsgrunn.

Hunnestad kommer fra jobb hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Vestfold og Telemark.  Han har vært hos Statsforvalteren siden 2014. Først var han assisterende fylkeslege i Telemark. Fra 2018 var han fylkeslege, først i Vestfold og siden i Vestfold og Telemark.

Tidligere har han jobbet som psykiater, overlege og avdelingsleder/DPS-leder ved STHF i Skien og før det flere år som allmennlege og fastlege

Hunnestad er snart ferdig spesialist i samfunnsmedisin.

Kommuneoverlegens arbeidsoppgaver er blant annet medisinskfaglig rådgivning, fastlegeordningen, folkehelse, smittevern, miljørettet helsevern, beredskap, deltakelse i planarbeid og internt og eksternt samarbeid.

Det siste året har vært svært preget av koronapandemien.

- Pandemihåndteringen i Porsgrunn har vært veldig god og nå er vi godt i gang med vaksinering. Inge Skauen har gjort en stor innsats og jeg skal gjøre så godt jeg kan for at innsatsen vår blir like bra framover. Mine forgjengere har også hatt fokus på folkehelse og gode legetjenester til Porsgrunns befolkning, den jobben blir viktig for meg å fortsette, både under pandemien og etterpå, sier den nye kommuneoverlegen.

Jan-Arne Hunnestad er den nye kommuneoverlegen i Porsgrunn Foto: Hege Schjøth Øverås
Til toppen