Grenland i Arendalsuka

Innhold

For første gang var grenlandskommunene representert samlet i Arendalsuka. Hensikten var å profilere området som en attraktiv region å leve, jobbe og drive næring i. Samtidig ville vi vise frem noe av det spennende som skjer her – spesielt innenfor det grønne skiftet.

Under slagordet «Kraften til å lykkes» stilte kommunene og næringsorganisasjonen Powered by Telemark med felles stand, arrangerte debattmøter og holdt presentasjoner i arrangementet - som er landets desidert største når det gjelder politikk, organisasjon og samfunnsliv.

Representerte Grenland i Arendal: næringssjef i Kragerø Geir Helge Lia, næringssjef i Bamble Hege Cecilie Bjørnerud, ordfører i Bamble Hallgeir Kjeldal, næringssjef i Skien Monika Lønnebakke, ordfører i Drangedal Tor Peder Lohne, varaordfører i Porsgrunn Anne Kristine Grøtting, ordfører i Skien Hedda Foss Five, daglig leder i Powered by Telemark Bård Stranheim og næringssjef i Porsgrunn Øyvind Solbakken
Representerte Grenland i Arendal: næringssjef i Kragerø Geir Helge Lia, næringssjef i Bamble Hege Cecilie Bjørnerud, ordfører i Bamble Hallgeir Kjeldal, næringssjef i Skien Monika Lønnebakke, ordfører i Drangedal Tor Peder Lohne, varaordfører i Porsgrunn Anne Kristine Grøtting, ordfører i Skien Hedda Foss Five, daglig leder i Powered by Telemark Bård Stranheim og næringssjef i Porsgrunn Øyvind Solbakken

De nye grønne
Først ute var miniforedragserien «Spennende nyetableringer i Grenland». Representanter fra flere av bedriftene med grønn profil presenterte seg, og appellerte til næringsfolk og politikere om å gi gode støtteordninger og bidra til nettverksløsninger som nøkler til å sikre en god utvikling.

- Det er lettere å hente kompetanse fra utlandets dersom vi kan tilby et godt bomiljø, der inkludering og integrering er viktige faktorer, sa Silje Bogen, chief personell officer i New Normal Group

Flere pekte på verdien av å ha et vidt spekter jobber, tilgang til den internasjonale skolen og gode utdanningsmuligheter for at det skal bli aktuelt for hele familier å flytte hit, at samboer/ektefelle også skal ha like muligheter til å få noe å gjøre.

Debatterte hvordan Grenland kan legge til rette for nyetableringer: Petter Ellefsen (Frier Vest), Carl Ivar Holmen (NorHybrid), Tommy Thovsland (Recreate), Andreas Nermoen (NEL), Silje Bogen (New Normal Group), varaordfører i Skien Trond Ballestad, Torben Jepsen (Grenland Havn) og Monika Lønnebakke (Skien kommune)
Debatterte hvordan Grenland kan legge til rette for nyetableringer: Petter Ellefsen (Frier Vest), Carl Ivar Holmen (NorHybrid), Tommy Thovsland (Recreate), Andreas Nermoen (NEL), Silje Bogen (New Normal Group), varaordfører i Skien Trond Ballestad, Torben Jepsen (Grenland Havn) og Monika Lønnebakke (Skien kommune)

Fortsatt attraktive byer?
I fjor ble Skien og Porsgrunn Attraktive byer 2021. Sammen. Dermed handlet Arendalsukas neste programpost om hva forutsetningene må være for å skape en attraktiv by. Temaet ble diskutert i en panelsamtale mellom politikere og næringsfolk. 

- Denne prisen hadde Skien og Porsgrunn neppe fått uten at vi har lykkes i samarbeidet om flere prosjekter, og at vi har fokus på å markere oss som grønne byer, sa Hedda Foss Five.

Hun fikk følge av Lene Vågslid, som mener at grenlandskommunene har stått i tøffe valg og vært modige, med de store, kontroversielle prosjektene, som for eksempel på samferdselsområdet.

Flere spilte inn at statlig støtte i form av bidrag til gode velferdsordninger, belønningsmidler og byvekstavtaler betyr mye. Gode bomiljøer, sentrumssatsninger og ikke minst samspill med næringslivet blir viktig i arbeidet med å bli gode – og grønne- byer. Flere mente også at blikket måtte vendes til å bli mer regionalt hvis man skal nå opp i konkurransen med andre sterke næringsområder.

Debatt om attraktive byer: Stine Ellingsberg (Porsgrunn Min By), Terje Riis Johansen (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Anne Kristine Grøtting (Porsgrunn kommune), Hedda Foss Five (Skien kommune), Lene Vågsli (Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget), Tore Hammersmark (Skien By), Kjersti Bjørnstad (Kommunal- og distriktsdepartementet), Aase Hørsdal (Kristiansand kommune)
Debatt om attraktive byer: Stine Ellingsberg (Porsgrunn Min By), Terje Riis Johansen (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Anne Kristine Grøtting (Porsgrunn kommune), Hedda Foss Five (Skien kommune), Lene Vågsli (Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget), Tore Hammersmark (Skien By), Kjersti Bjørnstad (Kommunal- og distriktsdepartementet), Aase Hørsdal (Kristiansand kommune)

Kraftdebatt

Nyetableringer, eksisterende virksomheter, industri og private – alle trenger kraft, og behovet blir bare større. Hvordan står det egentlig til med forholdet mellom produksjon og forbruk av kraft? Er det riktig at noen bare skal produsere og noen bare skal konsumere? Og hva med bærekraftperspektivet? Det var spørsmålet panelet ble utfordret på i onsdagens debatt.

Regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark Kristin Saga ledet debatten. I panelet satt ordfører i Skien Hedda Foss Five, medlem av Energi- og miljøkomiteen Gro-Anita Mykjåland (Sp), leder av Hovedutvalg for klima, areal og plan i fylkeskommunen Ådne Naper, daglig leder i Powered by Telemark Bård Stranheim, innovasjonssjef i Yara Lise Winther, administrerende direktør i Inovyn Nordic Nils Eirik Stamland og seniorkonsulent i Frier Vest AS Petter Ellefsen.
Regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark Kristin Saga ledet debatten. I panelet satt ordfører i Skien Hedda Foss Five, medlem av Energi- og miljøkomiteen Gro-Anita Mykjåland (Sp), leder av Hovedutvalg for klima, areal og plan i fylkeskommunen Ådne Naper, daglig leder i Powered by Telemark Bård Stranheim, innovasjonssjef i Yara Lise Winther, administrerende direktør i Inovyn Nordic Nils Eirik Stamland og seniorkonsulent i Frier Vest AS Petter Ellefsen.

I bunn og grunn handler energikrisen om avkarbonisering og overordnede klimamål. Panelet var enige om at vi må se fremover finne gode løsninger og resultater raskt.

Nils Eirik Stamland i Inovyn innledet med å minne om at vi må ha med oss det store bildet.

- Det er ikke en nasjonal eller regional krise. Vi er en del av et EU som går helt i front i verden med å løse de globale problemene. Her henger vi sammen. Da er «heia Toten – drit i Norge» en veldig dårlig strategi, som kommer til å slå oss i bakhodet, sa han.

Han poengterte viktigheten av å satse på innovasjon for å få på plass nye energiløsninger. I den sammenhengen trakk han frem innovative selskaper som holder på med vertikale vindmøller, nye metoder for CO2-fangst og termisk lagring av energi i bakken.

Yara er en storforbruker av kraft, og har planer om å bli en enda større forbruker av kraft. Lise Winther sa at deres etableringer fremover vil være avhengig av god tilgang på kraft.

Hun poengterte også det arbeidet de gjør for å redusere CO2-utslippene. De satser stort på innovasjon og utvikling på området.

Debatten omhandlet et stort og viktig tema. Paneldeltakerne fikk luftet en del av de hadde på hjertet. Tilhørerne fikk en innsikt i både industriens, statens, fylkeskommunens og kommunenes tanker og arbeid for fremdrift. Siste ord er ikke sagt, men Grenland er på ballen.

Kraftdebatt i maritime omgivelser
Kraftdebatt i maritime omgivelser
Grenland hadde en flott stand, sentralt plassert i Pollen
Grenland hadde en flott stand, sentralt plassert i Pollen
Til toppen