Gratis ferge og byggestart for nye kaier

Innhold

Fra 1. oktober blir det gratis å ta fergen «Oksøy» som trafikkerer Brevik-Sandøya-Bjørkøya-Siktesøya. Dette skjer samtidig med at man starter å bygge nye kaier i Brevik og på Sandøya.

- Det er to gode nyheter for øyfolket, sier ordfører Robin Kåss.

Sammen med leder i hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen Arve Høiberg markerte han nyhetene i Brevik fredag morgen.

Gratis ferge for passasjerer og biler

Nå er det klart at fergeruten tilfredsstiller de nasjonale rammevilkårene for gratis ferge, som ble bestemt av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Et av vilkårene var at ruten skulle være fylkesveg fergesamband. Strekningen Brevik-Sandøya ble først fylkesveg 1. januar 2022. Ved tildelingen tidligere i år, ble det tatt utgangspunkt i data fra 2019. Strekningen var derfor ikke med. Vedtaket ble påklaget og klagen ble tatt til følge.

- Det er gode nyheter for de som bruker ferga. For en familie på 4 med bil, kan det fort være snakk om å spare 3 000-4 000 kr i måneden, sier daglig leder i Brevik fergeselskap Borgar Slørdal.

Gratis ferge gjelder bilfergen «Oksøy» som trafikkerer Brevik-Sandøya-Bjørkøya-Siktesøya.

Glade for gratistilbudet: Skipsfører Jimmy Opland, daglig leder i Brevik fergeselskap Borgar Slørdal, lettmatros Sander Braathen og leder i hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen Arve Høiberg
Glade for gratistilbudet: Skipsfører Jimmy Opland, daglig leder i Brevik fergeselskap Borgar Slørdal, lettmatros Sander Braathen og leder i hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen Arve Høiberg

Starter å bygge kaier

Ny kai i Brevik og på Sandøya skal bygges for å være tilpasset den elektriske fergen «Sandøy» som ble kjøpt inn for å gi et bedre fergetilbud mellom øyene i skjærgården. Det er Repstad Anlegg AS som har fått byggeoppdraget. Nå holder de på å rigge seg til. Gjerder har kommet opp og konturene av en anleggsplass er i ferd med å ta form.

- Det første som skjer er at en borerigg settes i gang i Brevik. Den skal sørge for pælingen til den nye fergekaia. Det arbeidet kommer til å bråke litt, men skal gjøre seg ferdig i løpet av november. Deretter flyttes den over til Sandøya for å pæle der, forteller prosjektleder i Porsgrunn kommune Morten Ødegaard.

Kaiene skal etter planen stå ferdig 1. juni 2023.

Det er bystyret som har vedtatt at det skal bygges nye fergekaier i Brevik og på Sandøya, med en kostnadsramme på 116,5 millioner.

Fredag ble byggestart markert av ordfører Robin Kåss og leder i hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen Arve Høiberg. Sammen med byggeleder i Repstad Anlegg Ole Berget og representant for Sandøya Vel Rolf Harry Tande foretok de en symbolsk montering av byggegjerdene.
Fredag ble byggestart markert av ordfører Robin Kåss og leder i hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen Arve Høiberg. Sammen med byggeleder i Repstad Anlegg Ole Berget og representant for Sandøya Vel Rolf Harry Tande foretok de en symbolsk montering av byggegjerdene.
Til toppen