Gledelig gjensyn i skole og barnehage

Innhold

Etter seks uker i en annerledes hverdag med hjemmeskole og stengte barnehager, kunne de yngste barna starte opp igjen. Gjensynsgleden var stor. Både barn og voksne syntes det var godt å vende tilbake til mer normale tilstander.

Det har vært stort fokus på trygghet i oppstarten. Åpningen er gjort i henhold til veileder om smittevern for skoletrinn 1. – 7. trinn.

For barnehagen er opplegget stort sett preget av lek, være ute og sosiale ferdigheter/venneferdigheter. Rundt 90 prosent av barna har vendt tilbake til sin barnehageplass. Tilsvarende gjelder for skolen. Der er det bare 3-4 prosent risikoutsatte barn (eller foreldre) som foreløpig opprettholder alternativ undervisning. Skolen har undervisning fra 08:30 – 13:00. Skolefritidsordningene har litt ulik åpningstid. Det lages lokale tilpasninger for best mulig bemanning.

- Erfaring så langt er at barn er utrolig flinke til å overholde nye regler. Det vanskeligste er å overholde avstanden til enhver tid, men det går bra, sier kommunalsjef for Oppvekst Tollef Stensrud.

- Utfordringene er å ha nok kvalifisert bemanning for å etterleve kravet til smittevern, ulike bygningsmessige forutsetningen for å kunne rigge til mindre grupper, bruk av flere rom osv. Men det løser seg med proffe og løsningsorienterte medarbeidere, og det er god dialog med Utdanningsforbundet om situasjonen for skole- og barnehageansatte, sier han.

Samtidig fortsetter digital undervisning for fullt for 5.- 7. trinn og ungdomsskolen.

- Med dagens smittevernregler er det krevende å få til ytterligere tilbakeføring for disse til skolen. Men vi følger utviklingen, forholder oss til nasjonale retningslinjer og tilstreber videre gradvis tilbakeføring til normalen, sier Stensrud.

Til toppen