Gjenopptar foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO

Innhold

I henhold til nasjonale føringer starter foreldrebetalingen opp igjen for barn i barnehage og SFO.

Foresatte i SFO:

Foresatte med barn i SFO som ikke har sagt opp plassen sin, vil i mai få avkortet faktura med det som de ikke fikk tilbudt i mars.

Foresatte med barn i SFO som slutter 1.mai vil medio mai få refundert de dagene med opphold i mars som ikke ble tilbudt.

 

Foresatte i barnehage: 

Som tidligere informert, må utsendte faktura for mars betales i sin helhet.

Det har ikke blitt sendt ut faktura for april.

For mye fakturert oppholdsbetaling i mars vil bli avregnet på faktura for mai.

I henhold til nasjonale føringer starter foreldrebetalingen opp igjen fra 20. april, dette gjelder selv om en velger og ikke benytte seg av barnehagetilbudet.

Det vil kun være barn som av helsemessige årsaker (nasjonale føringer) ikke kan være i barnehagen (legeattest må fremlegges) som vil fortsatt få fritak for foreldrebetaling.

Barnehagene vil i en tid fremover ikke ha matservering. Faktura som blir sendt ut for mai vil derfor bare gjelde for oppholdsbetaling.

Dersom ordningen med ingen matservering i barnehagen fortsetter, vil for mye fakturert kost i mars avregnes på fakturaen for juni.

Til toppen