Gir luke for idrettsaktivitet

Innhold

Idrettslag som ønsker å tilrettelegge for aktivitet i sine anlegg kan søke kommunen om tillatelse. Søknader som ønskes behandlet før påskehelgen må være mottatt av Porsgrunn kommune innen 7. april kl 12

Et brev er sendt ut til alle lag og foreninger om dette i dag.

Helsedirektoratet vedtok 12. mars forbud mot kulturarrangementer og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. I Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet fra 27.03.2020 omtaler i §13 Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangement m.v. hvor personer fysisk møtes.

Porsgrunn kommune vedtok 27. mars egen lokal forskrift om stenging av idrettsanlegg og ballbinger, for begrensing av koronasmitte i Porsgrunn.

Etter at Helsedirektoratet 1. april la frem en veiledning og anbefaling om idrettsaktivitet er det avholdt møter og dialog mellom politisk ledelse, idrettsrådet og idrettsadministrasjonen, om hvordan dette skal håndteres i Porsgrunn.

Takker idretten

Både ordfører Robin Kåss og leder av Utvalg for barn, unge og kultur Anders Rambekk, ønsker å rette en stor takk til idretten som forholder seg til føringene og bidrar til å begrense smitten.

- Det er kommunens innstilling at smittevernhensyn er førsteprioritet. Samtidig ser vi verdien av aktivitet både for fysisk og psykisk helse, og ønsker å imøtekomme søknader fra idretten om å gjenoppta aktiviteten der det er mulig innen rammene fra Helsedirektoratet, sier de.

De forteller at de har god dialog med Idrettsrådet når det gjelder dette.

For idrettsaktivitet og bruk av idrettsanlegg i Porsgrunn gjelder følgende:

  • Forbudet fra 12. mars og den lokale forskrift gjelder fortsatt, og foreløpig frem til 13. april.
  • Helsedirektoratets nye veileder for idrett sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne. Aktiviteten for øvrig må utføres i samsvar med de råd gitt av helsemyndighetene. Dette innebærer at klubber og lag kan tilrettelegge for aktivitet som kan drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger.
  • Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet. Les mer her.  I tillegg er hvert enkelt særforbund bedt om å lage egne koronavettregler.
  • Idrettslag som ønsker å tilrettelegge for aktivitet i sine anlegg må søke kommunen om tillatelse. Søknaden skal være forankret og sendt inn av idrettslagets styre. Det må i søknaden beskrives ansvar i forhold til ivaretakelse av smittevernregler under tilrettelagt aktivitet samt når det ikke foregår organisert aktivitet i anlegget.
    Søknaden sendes til idrettsavdelingen espen.raastad@porsgrunn.kommune.no med kopi til kommuneoverlegen inge.skauen@porsgrunn.kommune.no. Det er kommuneoverlegen som tar beslutning om godkjenning. Søknader som ønskes behandlet før påskehelgen må være mottatt av Porsgrunn kommune innen 7.april kl 12:00.
Til toppen