Gigantsatsning på Herøya

Innhold

Industrien skal bli grønnere. Nå skal CO2-utslipp fra ammoniakkproduksjon fjernes ved å elektrifisere Yaras ammoniakkanlegg i Porsgrunn.

CO2-reduksjonene tilsvarer utslippene fra mer enn 300 000 personbiler med fossilt drivstoff. Det vil være et viktig bidrag for Norge å nå målene i Parisavtalen.

I dag ble det kjent at en intensjonsavtale om partnerskap mellom Yara, Statkraft og Aker Horizons gjør dette mulig. De har til hensikt å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge - med Herøya som første prosjekt.

Forutsatt at strøm er tilgjengelig på stedet og den nødvendige offentlige medfinansieringen er på plass, kan prosjektet realiseres innen 5-7 år.

En glad ordfører

- Dette er fantastiske nyheter og befester vår industri som aller fremst innen grønn og klimavennlig produksjon. Investeringene gjør oss enda mer attraktive og sikrer nye og eksisterende arbeidsplasser, sier ordfører Robin Kåss. 

Han hadde med seg blomster da han gratulerte lederne ved Herøya Industripark og Yara Porsgrunn i dag.

På bildet: Jon Sletten, fabrikksjef ved Yara Porsgrunn, Sverre Gotaas, direktør Herøya Industripark AS og ordfører Robin Kåss Foto: Hege Schjøth Øverås
På bildet: Jon Sletten, fabrikksjef ved Yara Porsgrunn, Sverre Gotaas, direktør Herøya Industripark AS og ordfører Robin Kåss Foto: Hege Schjøth Øverås

Et helt unikt prosjekt

Prosjektet kan bli et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie, og samtidig bidra til å utvikle ny industri, fremskynde grønn omstilling og skape nye arbeidsplasser. Dette kan både gi lavkarbon gjødselproduksjon, utslippsfri skipsfart, og et konkurransefortrinn for Norge i den raskt voksende hydrogenøkonomien.

Hydrogen er en av bærebjelkene i EUs energipolitikk for å få til en overgang til en fossilfri fremtid. Det er også et satsingsområde her i Norge. Hydrogen som er produsert ved fornybar energi har et enormt potensiale. Ved å omdanne det til ammoniakk så kan vi blant annet produsere fossilfritt drivstoff til skipsfarten. Vi kan produsere fossilfritt gjødsel og vi kan redusere karbon i andre energiintensive næringer. I tillegg kan vi også fjerne ett av de største punktutslippene i Norge, cirka 800 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Til toppen