Funn av E-coli i vannprøve tatt ved Håøya

Innhold

Etter å ha observert misfarging i vannet ved Håøya ble en vannprøve sendt til kommunen fra en hyttegjest på øya. Det er nå gjort funn av E-coli i denne vannprøven.

Vannprøven som ble tatt fra dette sølet i vannet viste rikelig med avføringsbakterier. Gitt omstedighetene kan ikke avgrensede utslipp fra fritidsbåter eller hytter utelukkes, og vi anmoder på det sterkeste at alle besøkende i skjærgården håndterer kloakk og septik i henhold til regelverket.

Porsgrunn kommune ved kommunalteknikk vil reise ut og ta prøver av vannkvaliteten rundt Håøya tidlig kommende uke og det vil foreligge svar på disse sannsynligvis onsdag. Inntil svarene foreligger kan vi ikke med sikkerhet si noe om vannkvaliteten ellers rundt Håøya.

Inntil dette er avklart må publikum gjøre en selvstendig vurdering i forhold til om man vil bade i området. Symptomer på at man har vært i kontakt med forurenset vann er fortrinnsvis kvalme, oppkast og diare. I sjeldnere tilfeller kan disse bakteriene gi luftveissymptomer og lungebetennelse.

Porsgrunn kommune har rutiner for testing av badeplassene på fastlandet. Prøvene fra uke 28 viste svært lave verdier av bakterier og det er trygt å bade her. Resultatene av vannprøvene ligger på kommunens hjemmesider under fanen «badetemperaturer».

Til toppen