Frivillighetens år 2022

Innhold

Frivillighetens år skal feire Norges viktigste lagarbeid, og være et flomlys på frivilligheten. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding.

Målet er å bidra til økt deltakelse og mangfold, økt kunnskap og synliggjøring av den merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. For å synliggjøre frivilligheten oppfordres lag og foreninger til å arrangere VÅR DAG. Dette kan du lese mer om på Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no). 

Aktivitet i frivillighetens år
Det er mye aktivitet og mange arrangementer som er basert på frivillig innsats i Porsgrunn. I frivillighetens år vil kommunen synliggjøre frivilligheten i Porsgrunn på ulike måter. Frivillighetskonferansen er en årlig festforestilling med frivilligtorg som sikter på å hylle frivilligheten i kommunen vår.  

Frivillighetskonferansen 11. mai  
på Ælvespeilet. Les mer her: Frivillighetskonferansen på Ælvespeilet
og her: http://frivillighetskonferansen.no/ 

I tillegg planlegges det mange ulike markeringer i de ulike organisasjonene. Korvandring, Sykkeltur gjennom hele landet og flere andre spennende initiativ er på trappene. Mer informasjon om dette kommer. 

Til toppen