Fra teori til trainee

Innhold

Porsgrunn kommune har for tiden 3 traineer. Traineene jobber innenfor kommunikasjon, næring og byutvikling.

Traineene er leid inn av Trainee Vestfold og Telemark. Med traineeprogrammet får nyutdannede, med en masterutdanning, prøve ut sine teoretiske kunnskaper i praksis. Traineene jobber tett med erfarne ansatte på sitt område. Slik får de erfaring og kunnskap om arbeidsområdet og kommunen. Selv bidrar de med fersk kompetanse, nysgjerrighet og entusiasme.

Litt om våre traineer

Kaja (27) er fra Porsgrunn og jobber på avdeling for plan og miljø innenfor virksomheten byutvikling. Hun har en bachelor i statsvitenskap, og master i sammenliknende politikk.

Hun startet sin første traineeperiode i januar 2022. Her er hun blant annet involvert i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel – en plan som innebærer samarbeid med de andre kommunalområdene og involvering av innbyggerne. Planen skal si noe om hvordan de ønsker at Porsgrunn kommune skal se ut frem til 2035.

- Det har vært både gøy og lærerikt å jobbe i kommunen, men det har også vært en bratt læringskurve, sier Kaja.

- Planen jeg jobber med revideres ikke så ofte, så det er en unik mulighet for meg å være med på å jobbe med noe som er relevant for min utdannelse. Samtidig får jeg teste meg når det gjelder å jobbe med litt flytende prosesser.

 

Kaja (27)
Kaja (27)

Liv Marthe (28) er fra Bergen og jobber med kommunikasjon i Rådmannens stab. Hun har en Bachelor i PR og markedskommunikasjon, og master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi.

Hun startet sin første traineeperiode i august 2022. Liv Marthe jobber tett med kommunikasjonsrådgiver. På den måten får hun innblikk i hvordan det er å jobbe med kommunikasjonsfaget. I denne jobben får hun innblikk i små og store ting som skjer i kommunen. Hun får være med på mye som skjer og får god oversikt over hva kommunen jobber med. Liv Marthe skal jobbe både med intern og ekstern kommunikasjon.

- Det har vært veldig lærerikt og interessant så langt. Det som gjør denne jobben spennende, er at ingen dager er like. Det gjør at hverdagen blir veldig varierende og unik, sier Liv Marthe.

- Alle jeg har møtt så langt har vært utrolig hyggelige og imøtekommende. Det blir en spennende tid fremover, og jeg ser fram til å lære og utvikle meg enda mer. 

Liv Marthe (28)
Liv Marthe (28)

Andrea (24) er fra Fyresdal og jobber med næring. Hun har en bachelor i fornybar energi, og master i energi og miljø.

Hun startet sin første traineeperiode i august 2022. Andrea jobber tett med næringssjefen. På den måten får hun god innsikt i det arbeidet som gjøres på området. Hun har allerede vært med på mange aktiviteter som involverer næring, industri, kultur og samarbeid med universitetet. Hun skal jobbe spesielt på områder som omhandler grønn industri.

- Så langt synes jeg det virker veldig spennende. Det skjer mye i Porsgrunn, spesielt med tanke på grønn omstilling. Det er gøy å ta del i denne utviklingen, sier Andrea.

- Overgangen fra student til arbeidslivet har vært fin. Jeg får god oppfølging og har hyggelige kollegaer.

Andrea (24)
Andrea (24)

Verdifull erfaring og veiviser

Alle tre tror traineeordningen er veldig bra for å trekke yngre, nyutdannede mennesker til Porsgrunn – både for de som kjenner stedet fra før, og for folk som kommer utenfra. De er enige i at ordningen er en god vei inn i arbeidslivet. Den gir nyttig erfaring i overgangen til fast stilling.

Som ansatt i Trainee Vestfold og Telemark, får man muligheten til å prøve ulike stillinger over en periode på 18 måneder. Dette mener traineene kan gi en god indikasjon på hva man ønsker å jobbe med videre.

Til toppen