Forlenger samarbeidet med Ungt Entreprenørskap

Innhold

Fredag skrev kommunalsjef for oppvekst, Tollef Stensrud, under på en videre avtale med Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark om entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolene i kommunen.

Underskriver avtalen med Ungt Entreprenørskap
Bildet: Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark, Ann-Iren Haugen, og kommunalsjef for oppvekst, Tollef Stensrud, skrev under på avtalen.

Samarbeidet skal bidra til å bygge innovasjons- og entreprenørskapskompetanse for barn og unge gjennom hele utdanningsløpet, og vil styrke samarbeidet mellom lokalt arbeidsliv og skole.

Dette henger godt sammen med Utdanningsdirektoratets nye lærerplaner som skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

Den nye overordnede delen i lærerplanen tar utgangspunkt i de tre stolpene:

  • Folkehelse og livsmestring (med blant annet veiledning innen personlig økonomi)
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling

I tillegg er opplæringens verdigrunnlag blant annet tuftet på skaperglede, engasjement og utforskertrang.

- Denne avtalen sitter som et skudd, med tanke på de nye lærerplanene, sier Tollef Stensrud.

Gjennom avtalen samarbeider skolene, det offentlige og næringslivet om å styrke den neste generasjons ferdigheter i kreativitet og entreprenørskap.

Avtalen ble signert på Heistad barneskole, der elevene var i full gang med programmet «Vårt lokalsamfunn». Det er et pedagogisk program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. NHO rådgiver Hege Pflug og LO sin Harald Olsen, stilte som veiledere og lærere for en dag.

- Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap og at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet. Gjennom «Vårt lokalsamfunn» lærer elevene dette på en praktisk måte, og det blir enda mer relevant når vi bruker veiledere fra det virkelige arbeidslivet, forklarer daglig leder Ann-Iren Haugen i Ungt Entreprenørskap Telemark. 

Elevene var ivrige i oppgaven de var tildelt. De hadde knapt tid til å registrere avtalen som ble signert i klasserommet.

Til toppen