Foreslå kandidater til Byggeskikk- og Restaureringsprisen

Innhold

Porsgrunn kommune deler hvert år ut to priser for å inspirere til å ta vare på og utvikle byens særpreg og kulturhistoriske arv. Nå kan du foreslå kandidater for årets priser. Fristen er 20. september.

Rådhuset i Porsgrunn kan ikke motta noe Restaureringspris, men du kjenner kanskje noen som pusser opp og fortjener den? Her er tre av medlemmene i årets komité, Tom Hovinbøle (Porsgrunn Kommune); Siren Johnsen (Porsgrunn Historielag) og Tore Nybø (Brevik Historielag).

Byggeskikkprisen skal hedre god byggeskikk og omtanken for et godt visuelt miljø, med utgangspunkt i historiske og estetiske verdier. Restaureringsprisen skal stimulere eiere og forvaltere av bygninger, til å verne om kulturhistoriske, antikvariske og arkitektoniske verdier.

Begge prisene kan gis til personer, bedrifter, firmaer eller organisasjoner, «som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som utbedres eller blir systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi.» For nybygg ser komiteen også på tilpasning til eksisterende bygningsmiljø og omgivelser, og nybygg som fornyer og utvikler god byggetradisjon.

Begge prisene kan gis til personer, bedrifter, firmaer eller organisasjoner som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er utbedret eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi.

Fyrhuset på tidligere Norrøna før og etter restaurering. Foto: Simon Hodge

I fjor vant to vidt forskjellige byggprosjekter prisene: Det hypermoderne Powerhouse – et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg, tegnet av internasjonalt anerkjente Snøhetta – vant Byggeskikkprisen, mens restaureringen av Fyrhuset fra gamle Norrøna fabrikker, vant Restaureringsprisen.

Prisene deles ut på et arrangement i Ælvespeilet lørdag 27. november. Prisvinnerne mottar en plakett til å feste på den bygningen prisen gjelder.

 

Juryen består av fagfolk fra en rekke fagområder:

Kjersti Eilertsen Myro (leder), Utvalg for barn, unge og kultur

Ole-Kåre Wagenius (nestleder), Utvalg for miljø og byutvikling

Siren Johnsen, Porsgrunn Historielag

Tore Nybø, Brevik Historielag

Tor Arild Danielsen, Telemark Arkitektforening

Tom Hovinbøle (sekretær), Porsgrunn Kommune, Kulturavdelingen

 

Frist for innsending av forslag er 20. september og sendes til:

Porsgrunn kommune

Virksomhet for kultur

Postboks 128

3901 Porsgrunn

 

Eller pr. e-post:

postmottak@porsgrunn.kommune.no

 

Kontaktinformasjon:

Kulturkonsulent Tom Hovinbøle

Kulturkontoret

Telefon: 958 82 118

 

Tidligere vinnere av Byggeskikkprisen

2020 Powerhouse Telemark

2019 Vetle Mules veg 52

2018 Blekebakkvegen 41/43-generasjonsbolig: Edle Eidbo Hansen, Martin Henrik Rydning, Hanne Rydning og Per Henrik Rydning

2017 Pris ikke utdelt

2016 Jønholt terrasse 18 v/Haakanes

2015 Huskrull bolighus Brønnløkkavegen

2014 Bolighus i Helleberggata 7

2013 DuVerden, Sjøfartsmuseet

2012 Elvegården, Støperibakken 10 & 12 v/Alfa Eiendom

2011 Pris ikke utdelt

2010 Pris ikke utdelt

2009 Jernbanegata 6 v/Tor Johannessen

2008 Bjørnhullv. 8 v/ Astrid Borchgrevink-Lund og Terje Olsen

2007 Skolegt. 31 v/ Anne Karin og Anders Botnen

2006 Gårdsanlegg (bolig og uthus), Storgt. 191 – Finn Christiansen

2005 Tilbygg enebolig, Brugt. 3 - Eva Heiberg-Larsen.

2004 Uthus i Tollbugt. 11 – Dagfinn Mogstad

2003 Tilbygg Havnegt. 4 i Brevik - Anna Lise Førli og Tore Simonsen

2002 Bolighus Olavsgate 16 – Gun Vik og Per Furuvald

2001 Boligblokker i Deichmannsgt. 121, 123, 125 og 127 – Flåtten borettslag

2000 Bolighus Storgt. 167 - Ann Christin Ranvig

1999 Bolighus Storgt. 171 – Arkitektfirmaet Børve og Borchsenius

 

Tidligere vinnere av Restaureringsprisen

2020: Fyrhuset, Porselensvegen

2019: Rindegården

Til toppen