Foreldreundersøkelsen i barnehagen 2020

Innhold

Undersøkelsen gir foreldre mulighet til å sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen. Den gir også barnehagen og dens eier kunnskap om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet.

Foreldreundersøkelsen i barnehagen gir deg mulighet til å si din mening om barnets trivsel, samarbeidet mellom hjem og barnehage og andre forhold ved barnehagen. Undersøkelsen skal først og fremst brukes for å gjøre barnehagen bedre. Resultatene danner grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldrene om tilbudet i barnehagen.

Det er barnehagen som sender ut undersøkelsen. Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi håper du vil svare slik at du kan hjelpe barnehagen til å bli bedre. Hvis det er spørsmål du ikke vi svare på, kan du hoppe over dem.

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål, og tar omtrent 5 minutter å svare på.

Svarfrist for undersøkelsen er uke 49 og 50 (fra mandag 30. november og til og med fredag 11. desember).

Til toppen