Foredrag om hjorteviltforvaltning i Ibsenhuset

Innhold

Onsdag den 23. november kl. 19.00 inviterer Grenland landbrukskontor til foredrag om hjorteviltforvaltning i Ibsenhuset, Per Gynt Salen.

I den sammenhengen har vi vært så heldig å få seniorforsker Erling Solberg fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og viltpatolog Bjørnar Ytrehus fra veterinærinstituttet til å holde innlegg.

Foredraget til Erling Solberg vil ta for seg status for elg og hjort i Norge og Grenland, og litt om de utfordringene man står ovenfor i forvaltningen. Stikkord i denne sammenhengen er reduserte slaktevekter, dårlig kondisjon og observasjoner av kuer uten kalv hos elg. Forskjellige avskytingsprofiler og forhold mellom elg og hjort vil også bli belyst.

Bjørnar Ytrehus vil ta for seg vilthelseutfordringer hos hjortevilt og se dette i forhold til den utfordringen vi har hatt med funn av relativt mange døde elger i Skien kommune fra 2019 og fram til nå.

Varigheten på møtet vil være ca. 2 timer, dvs forventet slutt ca. kl. 21.00.

Dette er et gratis åpent arrangement, og det er derfor vanskelig å si hvor mange som kommer til å møte: Det vil derfor ikke være ordinær servering, men det vil være mulighet for å kjøpe kaffe og noe å spise på m.m i kafeteriaen.

Til toppen