Folkemøte for Bjørkedalen og Oklungen

Innhold

Ordfører inviterer til folkemøte for Bjørkedalen og Oklungen onsdag 22. januar. Utvikling, planer og muligheter blir tema

Møtet er interessant for alle som bor i eller har interesse for hva som skjer i området.

Sted: Bjørkedalen skole, samfunnsdelen/gymsalen

Tid: 22. januar kl. 18-21

 • Ordfører Robin Kåss ønsker velkommen
 • Representant for Oklungen vel, Petter Korsell, sier noe om hva velforeningen er opptatt av.
 • Leder av Bjørkedalen vel, Tore Buer, sier noe om hva velforeningen er opptatt av.
 • Sjefsforsker ved Tel-Tek/USN, Jon Hovland, forteller om fangst av metangass fra husdyrproduksjon og et pilotprosjekt som pågår på gården til Skoglund i Bjørkedalen.
 • Organisasjonssjef i Telemark bondelag, Jan Thorsen, holder et innlegg om jordbruk og skogbruk.
 • Leder av Eidanger skogeierlang, Svein Eggen, forteller om skogeierlaget.
 • Leder i Hauken IL, Hanne Bakke Arvesen, forteller litt om hva idrettslaget holder på med og hva de er opptatt av.
 • Arve Høiberg som er nyvalgt leder av Utvalg for Samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune og Trond Haugstad som er seksjonssjef på Drift og vedlikehold i Samferdslessektoren i fylkeskommunen, snakker om fylkesveien.
 • Fagansvarlig Lene Solgaard og avdelingsleder Gro Baasland ved Gartnerløkka avdeling Bjørkedalen forteller litt om det de holder på med ute i Bjørkedalen.
 • Eiendomssjef i Porsgrunn kommune, Ole Henrik Lia, sier noe om etterbruk av jernbanespor/turvei og om planene for ny ungdomsskole på Tveten.
 • Utbyggingssjef i Porsgrunn kommune, Terje Madsen, gir en status med tanke på utbyggingen av nye boligområder i Bjørkedalen.

Det er mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill på møtet

Det blir pause halvveis med kaker og kaffe. 

Velkommen!

 

Til toppen