Flere kan få bostøtte

Innhold

Ekstra bevilgninger fra staten gjør at Husbanken kan utbetale mer i bostøtte.

Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte.

Stortinget besluttet å øke bostøtten i perioden april til oktober 2020.

Det betyr to ting: 

  1. Du som mottar bostøtte i dag og som har høye boutgifter, vil få om lag 600 kroner mer i bostøtte per måned ut oktober.
  2. Inntektsgrensen har blitt høyere, slik at flere kan søke bostøtte.

Les mer:

https://husbanken.no/bostotte/

Søknadsfrist for bostøtte er den 25. i hver måned. Pengene utbetales den 20. måneden etter. Hvis du får innvilget bostøtte, overføres søknaden automatisk til måneden etter, slik at du slipper å søke på nytt.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål i forbindelse med søknaden, ta kontakt med NAV Porsgrunn ved Tone Fjellvik på mobil: 412 79 293

Til toppen