Fare for takras

Innhold

Is og snø som faller fra tak kan påføre materielle skader samt store fysiske skader på mennesker og dyr. Derfor plikter gårdeier, eventuelt styret i borettslag og sameier for å påse at rasfaren fjernes.  

Væromslag og mildere temperaturer fører til at snø og is på hustak faller på bakken. Da kan det være risikosport å ferdes på bakken under taket.

Du har ansvar for det som faller fra ditt tak
Ved å unnlate å rydde taket for snø og is kan en bli gjort skyldig i uaktsomt å forvolde skade på annens legeme som gir straffeansvar etter straffeloven § 238. Ved denne typen uaktsomhet kan en også havne i erstatningsansvar både for skade på materiell og mennesker.

Viser også til Forskrift om politivedtekt for Porsgrunn kommune

Takk til dere huseiere som sørger for god varsling og sikring!

Til toppen