Fakturering av eiendomsskatt og vannmåleroppgjør

Innhold

Kommunen har valgt å bruke formuesgrunnlag (boligverdi) fra skatteetaten til utregning av eiendomsskatten (bystyret 12/12 2019). Kommunen har månedlig fakturering som hovedregel. Noen har valgt å fortsette med kvartalsvis faktura.

Grunnlaget fra skatteetaten kommer sent i desember hvert år. Det fører til at Eiendomsskattekontoret må utsette fakturering av eiendomsskatt de to første månedene i året.
Den kommunale eiendomsskatten for januar og februar vil komme sammen med mars på mars faktura for kommunale eiendomsgebyrer. Deretter vil faktureringen følge vanlig oppsatt plan.
Dette påvirker deg som har månedlig betaling, ved at faktura vil bli lavere i januar og februar og deretter høyere for mars.
Du som har kvartalsvis betaling vil ikke merke dette da du betaler for januar, februar og mars i mars.
Samtidig med fakturering i mars vil også skatteseddel for eiendomsskatt sendes ut. I tillegg vil skatteliste for eiendomsskatt bli lagt ut til offentlig ettersyn. 

Vannmåleroppgjøret for 2020 bli avregnet som vanlig på mars faktura.

Tips: Lurt å sette av penger til differansen mellom faktura i desember måned 2020 og faktura i januar og februar måned 2021, så er du forberedt når faktura med eiendomsskatt og forbruk vann/kloakk kommer i mars måned.

Til toppen