Endret tilgjengelighet i Familiehelsetjenester

Innhold

Familiehelsetjenester er fortsatt åpent, men har et redusert tjenestetilbud grunnet smitteforebyggende tiltak i koronasituasjonen. Vi gjør vårt beste for å betjene henvendelsene dere måtte ha på telefon, mail eller etter egen avtale om konsultasjon.

Helsesykepleiere og jordmødre vil være tilgjengelige på telefon 35 54 73 45 mellom klokken 08.00 og 15.30. Alle kan ringe oss for spørsmål og ved behov for veiledning.

Familiehelsetjenester opprettholder drift, med unntak av noen endringer etter råd fra Helsedirektoratet som innebærer at enkelte konsultasjoner kan bli erstattet med telefonsamtale og noen konsultasjoner kan bli utsatt.

Les mer: Helsedirektoratet - Kapasitet i helsetjenesten

Ikke møt opp direkte, da vi har innført skjerpede smitteverntiltak. For å beskytte ansatte og besøkende ønsker vi å begrense trafikk inn på helsestasjonen. Vi ber derfor om at besøkende møter alene til konsultasjon og at kun en forelder deltar på konsultasjoner på helsestasjon. Ved behov for tolk vil vi benytte telefontolk.

Jordmortjenesten:

Møt til avtalt time hvis du ikke har fått annen beskjed. Partner kan kun bli med på konsultasjon hos jordmor for signering av Erkjennelse av farskap/Medmorskap. Hjemmebesøk erstattes av konsultasjon på helsestasjonen.

Kontaktpersoner:

Jordmor Marthe Tobiasson Tlf: 94 15 47 96

Jordmor Mona Rognlien Troøyen Tlf: 91 30 23 18

Jordmor Anne Elisabeth Nord Tlf: 35 54 73 21

Helsestasjon 0-5 år:

Vi vil prioritere konsultasjoner i tråd med nye retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Kontaktperson Helsestasjon 0-5 år: Kristin Torvik Tlf: 901 68 978

Helsesykepleierne i skolen er tilgjengelige på mail og mobil. Kontaktopplysninger til den enkelte helsesykepleier i skolen ligger i linken under.

https://www.porsgrunn.kommune.no/organisasjon/helse-og-omsorg/familiehelsetjenester/#index3

Kontaktperson barneskolen: Marianne Godø: 906 59 133
Kontaktperson ungdomsskolen: Nina Mortensen 957 85 728

På helsestasjon for ungdom må alle gjøre timeavtale i forkant. Vi er tilgjengelige på telefonnr. 94 15 59 77 / 48 13 40 90 hver dag mellom 09:00 – 15:30.

Kontaktperson HFU: Stine Ødegaard 48 13 40 90

Vaksinasjonskontoret vil ha et meget begrenset tilbud de kommende ukene.

Flyktninghelsesykepleier Ingrid Hodne er tilgjengelig på telefon 917 98 801.

Habiliteringskoordinator, fysioterapeutene og ergoterapeutene er tilgjengelige på mail og mobil. Det vil være et meget begrenset tilbud de kommende ukene og alle gruppeaktiviteter er avlyst.
Kontaktperson Anne – Marthe Strand Tlf: 97 16 92 46

Psykolog er tilgjengelig på telefon og mail mandag til fredag fra kl 08.30-16.00.
Kontaktperson Yann Erik Skylligstad Tlf: 941 49 322

For øvrige henvendelser til Familiehelsetjenester. Ta kontakt med virksomhetsleder Lene Lindflaten på e-post lene.lindflaten@porsgrunn.kommune.no eller Nina Didriksen på e-post nina.didriksen@porsgrunn.kommune.no

Har du eller noen i din husstand feber eller symptomer på luftveisinfeksjon ønsker vi at du ringer oss før du møter på helsestasjonen. Vi vil da vurdere om timen din kan utsettes. Vi ber også om at du orienterer oss om du har fått påvist Covid 19 (koronavirus), eller er nærkontakt til noen med påvist smitte. Er du i karantene vil vi helst utsette konsultasjon til denne er opphevet.

Til toppen