Eldreprisen 2022

Innhold

Prisen er en hederspris, og kan tildeles organisasjoner, lag og foreninger, grupper eller enkeltmennesker som har utmerket seg med en særlig innsats for eldre i Porsgrunn kommune i det foregående året.

Vinneren pekes ut av en jury, basert på forslag sendt inn fra dere – kommunens befolkning.

Det er en forutsetning at mottaker gir prisbeløpet videre til formål for eldre i Porsgrunn kommune. Dette formålet offentliggjøres ved overrekkelse av prisen.

Prisen på kr.10.000,- vil bli delt ut mandag 3.oktober på Ælvespeilet kulturhus i forbindelse med feiring av FNs internasjonale eldredag.

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes innen 1.september 2022 til

Merete Halvorsen, Porsgrunn kommune og merkes «Eldreprisen 2022»

Spørsmål kan rettes til Eldrerådets leder Hans Martin Gullhaug på telefon 90766670.

 

Til toppen