Eldreprisen 2021

Innhold

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for eldre i Porsgrunn kommune?

Du kan foreslå kandidater eller selv søke på Eldreprisen 2021 på kr. 10.000,-. Vinneren må gi prisbeløpet videre til et fritt valgt formål for eldre i kommunen.

Eldreprisen er en hederspris til organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner, som har utmerket seg særskilt gjennom sin innsats for eldre i Porsgrunn kommune.

Eldredagen 1. oktober vil bli avholdt i Ælvespeilet.

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes innen 1. september 2021 til: 

Eldrerådet v/sekretær Åsne Rongved, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller pr. epost: asne.rongved@porsgrunn.kommune.no

På bildet: Eldrerådets leder Hans Martin Gullhaug og nestleder Kari Thomassen
Til toppen