Ekstraordinært formannskapsmøte torsdag

Innhold

Ordfører har innkalt til ekstraordinært formannskap torsdag 21. januar kl. 14. Tema er skjenkeregler.

Stortingsflertallet ba 19. januar 2021 regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering. Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt opp stortingets flertallsvedtak. Departementet har valgt å følge Folkehelseinstituttets anbefaling fra 14. januar om å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført 4. januar.

De nasjonale regler vil etter dette innebære at det nasjonalt vil være tillatt med skjenking av alkohol inntil midnatt, at gjester ikke kan slippes inn på
serveringsstedet etter kl. 2200, og at alkoholservering kun kan skje i sammenheng med matservering.

Endringene trer i kraft midnatt natt til fredag 22. januar. Kommuner står fritt til å vedta strengere regler enn de nasjonale, men kan ikke vedta mindre strenge regler enn disse. Også for Porsgrunn kommunes vedkommende innebærer dette altså at det reviderte nasjonale regimet vil gjelde fra midnatt natt til fredag 22. januar om ikke kommunen selv bestemmer seg for strengere regler

Møtet foregår digitalt på Teams og kan følges direkte på nettsiden vår.

Se møtet her

Rådmannens forslag til vedtak finner du her

Til toppen