Ekstraordinær båndtvang for hunder i Porsgrunn fra 04.01.2024

Innhold

Som følge av de store snømengdene de siste dagene anser Porsgrunn kommune det som nødvendig å innføre forskrift om ekstraordinær båndtvang i kommunen av hensyn til viltet.

Forskriften om ekstraordinær båndtvang trer i kraft straks og gjelder inntil videre, maksimalt inntil ordinær båndtvangstid inntrer fra 1. april 2024. Ekstraordinær båndtvang innføres for å beskytte viltet mot unødvendig stress og mot den ekstrabelastningen løse hunder medfører under de rådende forholdene.

Den ekstraordinære båndtvangen gjelder alle hunder med unntak for:

  1. Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste.
  2. Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

Overtredelse av forskrift om ekstraordinær båndtvang straffeforfølges i henhold til hundelovens bestemmelser.

På grunn av de store snømengdene sliter dyrene med å bevege seg og bruker av energireservene sine under næringssøk. For å unngå unødvendig stress av hjortevilt oppfordres derfor publikum til å ta hensyn ved å unngå steder der en vet at vilt oppholder seg, samt å trekke unna dersom vilt oppdages.

Dersom vintersituasjonen fortsetter som nå, er det forventet at en del vilt (hovedsakelig rådyr) beklageligvis vil omkomme som følge av den ekstra belastningen som mye snø utgjør under næringssøk. I første rekke vil dette ramme dyr som er syke eller svake med små fettreserver, (dvs. seint fødte individer, eldre dyr og dyr med skader), men økt stress fra løse hunder og publikum vil kunne øke denne dødeligheten.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Porsgrunn kommune, Telemark - Lovdata

Ingressbilde er generert av Adobe FireFly AI

Til toppen