Eiendomsskatt

Innhold

I disse dager sendes det ut faktura for kommunale avgifter, som også inkluderer eiendomsskatten. Bystyret har bestemt at Porsgrunn kommune vil ta i bruk skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatten.  Årsaken til endringen skyldes at forrige taksering er foreldet. Ny taksering av boligene er tids- og kostnadskrevende, Bystyret har derfor landet på en løsning om å benytte skatteetatens grunnlag for boligverdi. Dette vil føre til endringer i eiendomsskatten for mange. Om du mener oppgitt boligverdi er feil, kan dette endres i skattemeldingen, se post 4.3.2. Mer informasjon om ny beregning av eiendomsskatten og muligheter til å klage, finner du her: https://www.porsgrunn.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/eiendom/eiendomsskatt/.

Skatteseddel for eiendomsskatt blir sendt ut i løpet av uke 9.
Denne vil inneholde informasjon om skattegrunnlag, skattesats og om det er kommunal taksering eller formuegrunnlag fra Skatteetaten.
Det vil også fremkomme hvor klage kan sendes.

Det vil i siste halvdel av året bli lagt til rette for månedlige fakturaer. Mer informasjon om dette kommer senere.

Til toppen