Drømmestipend for unge kunst- og kulturutøvere

Innhold

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke Drømmestipendet.

Til sammen skal det deles ut 50 stipend à 30 000 kroner.

Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse. Drøm og ferdigheter vil bli vektet likt i vurderingen av søknaden.

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Søknadsportalen stenger 8. januar

Les mer og registrer søknad på https://www.drommestipendet.no/

Porsgrunn kommune har en god statistikk med hele 11 prisvinnere på 17 år.

Til toppen