Domuskrysset er stengt

Innhold

I dag ble Domuskrysset ved Jernbanegata og Sverresgate i Porsgrunn stengt for oppgradering. Det er planlagt at krysset skal være stengt i cirka 2 måneder.

Adkomst til sentrum
Storgata er enveiskjørt i deler av sentrum. Derfor anbefales bilister fra nord (Skien) å benytte Fv32 – Hovengtunnelen og videre følge skilting fra Jernbanegata for å komme til rett sentrumsbedrift.
Bilister fra sør gjøres oppmerksom på at strekningen Jernbanegata-Floodeløkka er stengt. Alternative ruter er da enten via Storgata eller Fv32-Hovengtunnelen.

Gjennomgangstrafikk – ikke via sentrum
Et prosjekt som er såpass omfattende medfører trafikale utfordringer i sentrum og omegn.
Vi minner om at det er Fv356 – Porsgrunnstunnelen, Fv32 og Rv36 som bør benyttes ved gjennomgangstrafikk.

Myke trafikanter
Gående og syklende må følge skilting forbi området.

Bussholdeplasser
Rutebussene kjører i Sverresgate igjen. Busstoppene ved Kulturskolen-Aallsgate er nyoppusset og klare for reisende.

Som følge av at krysset Jernbanegata-Sverresgate stenges, blir det midlertidige busstopper for M2 og M3 i Jernbanegata. Se skilting og ruteinformasjon ved holdeplass.

Prosjektets varighet
Oppgradering av vann, avløp og vegen mellom Jernbanegata og opp Hovenggata er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021. Deletappen i selve krysset Jernbanegata-Sverresgate er estimert til cirka 2 måneder.

Unngå ulovlig kjøring
Det er ikke lov å benytte Kammerherreløkka til gjennomkjøring. Det er skiltet for de som har lov til å kjøre der (buss, taxi).

Domuskrysset er stengt Foto: Birgitte Finne Høifødt, Bypakke Grenland
Til toppen