Disse koronareglene gjelder i Porsgrunn

Innhold

Her får du oversikt over hvilke anbefalinger og regler som gjelder om forebygging av koronasmitte i Porsgrunn. Oppdatert 22. februar.

Nasjonale tiltak

Her finner du oversikt over nasjonale regler og anbefalinger:

Helsenorge.no

Regjeringen.no

Barnehager og skoler følger det nasjonale tiltaksnivået med gult i trafikklysmodellen.

Lokale tiltak

Formannskapet i Porsgrunn har vedtatt en ny lokal forskrift. Forskriften gjelder fra 16. februar 2021 kl. 24.00 til og med 25. mars 2021. Forskriften gjelder bruk av munnbind. 

Les forskriften her (pdf)

Bruk av munnbind
Munnbind bør brukes i alle offentlige rom innendørs og i begravelser og på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre.  Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind er fritatt for dette. Arbeidsgiver kan frita arbeidstakere fra bruk av munnbind dersom dette er godkjent av den til bedriften knyttede bedriftshelsetjeneste eller av fastlege.

 

Til toppen