Disse koronareglene gjelder fra 23. april

Innhold

Porsgrunn følger de nasjonale tiltakene. I tillegg har formannskapet vedtatt lokale bestemmelser i lokal forskrift. Her er oversikt over hva som gjelder.

Den lokale forskriften gjelder fra midnatt natt til 23. april 2021 til og med 6. mai 2021.

Sosial kontakt (lokal forskrift)

Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møtes utendørs.

Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.

Besøk i eget hjem (lokal forskrift):
Det er ikke tillatt med mer enn 5 personer på besøk i eget hjem.

For private sammenkomster på offentlig sted gjelder disse reglene (lokal forskrift):
Private sammenkomster på offentlig sted er tillat med inntil 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.
Barn i samme kohort i barnehage eller skole kan møtes uavhengig av antall, med et nødvendig antall voksne til stede.

Bruk av munnbind (lokal forskrift)

Munnbind skal brukes i alle offentlige rom innendørs og i begravelser og på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre. Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind er fritatt for dette.

Arbeidsgiver kan frita arbeidstakere fra bruk av munnbind dersom dette er godkjent av den til bedriften knyttede bedriftshelsetjeneste eller av fastlege.

Butikker og serveringssteder

Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Restauranter, kafeer, barer

Servering av alkohol kun til de som får servert mat.

Skjenkestopp kl. 22.00.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Høyere utdanning

Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Arrangementer (lokal forskrift)

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner skal utsettes eller avlyses, med mindre det er særlige forhold som tilsier noe annet.

Hvis arrangementer avholdes gjelder disse reglene for arrangementer innendørs på offentlig sted:

  • Arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser er tillatt med inntil 10 personer
  • Arrangementer med faste, tilviste plasser er tillatt med inntil 50 personer
  • Idretts- og kulturarrangementer for utøvere under 20 år er tillatt med inntil 50 personer

For arrangementer utendørs på offentlig sted gjelder disse reglene:

  • Arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser er tillatt med inntil 20 personer
  • Arrangementer med faste, tilviste sitteplasser er tillatt med inntil 50 personer
  • Idretts- og kulturarrangementer for utøvere under 20 år er tillatt med inntil 50 personer

Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester (Nasjonal forskrift).

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Begravelser og bisettelser

I en innendørs begravelse og bisettelse kan du ha maksimalt 100 personer tilstede og de som er til stede må sitte på faste, tilviste plasser under selve seremonien.

For minnestund eller sammenkomster etter seremonien gjelder reglene for privat sammenkomst på offentlig sted.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Ankomst Norge

Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.

Det er unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare- og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, og må fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.

Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene, og de bør teste seg. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Det finnes enkelte unntak fra disse kravene. Les mer om unntakene: Informasjon om karantenehotell

...

Last ned alle disse reglene som en plakat (pdf)

Lokal forskrift hos Lovdata

Til toppen