Dette betyr barnehagedrift på rødt nivå

Innhold

Porsgrunn kommune har, på grunn av smittesituasjonen i Grenland, valgt å innføre «rødt nivå» i barnehagene.

Barnehagedrift på rødt nivå innebærer en normal åpningstid fra 08.00 – 16.00

Vi deler barn og voksne inn i flere kohorter med færre barn enn vi kunne på gult nivå.

Dette innebærer mindre fleksibilitet og reduserte muligheter for å hjelpe hverandre på tvers.

Det er mer krevende på denne årstiden med både mørke og kulde, og fordrer en økt bemanning, også fordi våre ansatte må benyttes til forsterket renhold på avdelingene. Vi har også noen fast ansatte med sykefravær.

Vi tilstreber så godt vi kan å imøtekomme behov fra foreldre i samfunnskritiske stillinger der det ikke er mulig å finne andre løsninger, men vi henstiller til at foresatte vurdere behovet nøye.

Vi ber også om at arbeidsgivere som har ansatte i samfunnskritiske funksjoner med barn i barnehagen være ekstra fleksible i denne perioden. Dette for at vi skal kunne opprettholde en høyest mulig kvalitet på vårt barnehagetilbud i en krevende periode på rødt nivå.

Les mer om nivåinndeling etter trafikklysmodell

Til toppen