Derfor er skoler og barnehager på gult nivå

Innhold

- Det er kort forklart fordi barn og unges normalsituasjon er prioritert, og de andre strenge tiltakene gjør at den normalsituasjonen kan opprettholdes, sier kommunalsjefene for Oppvekst i Skien og Porsgrunn kommune.

Både kommunalsjef i Porsgrunn Tollef Stensrud og kommunalsjef i Skien Grete Gjelten, får for tiden mange henvendelser om hvorfor vi er på gult nivå, når vi har så strenge tiltak ellers i samfunnet.

- Helsemyndighetene nasjonalt og lokalt mener at smittetrykket i Grenland ikke er høyere enn at gult nivå er det riktige for barnehager og grunnskoler. Det gir det beste tilbudet til alle barn og unge, inkludert de utsatte og sårbare barna. Når elever er hjemme har vi mindre oversikt over dem som sliter.

De legger vekt på at enkeltvurderinger må gjøres, som at fag på tvers av kohorter kan gjøres digitalt eller at tospråklige lærere kan ha denne opplæringen digitalt.

Kommunene går inn med kraftige tiltak som forsterket TISK (testing, isolering, smittesporing, karantene) når smitte eller mistanke om smitte oppstår.

- Vi heier på alle våre medarbeidere som står i bresjen for denne kampen som handler om en best mulig hverdag for alle våre barn og unge, sier de.

Til toppen