Bruk av munnbind

Innhold

Formannskapet i Porsgrunn vedtok 14. desember en lokal forskrift, som blant annet omhandlet bruk av munnbind.

Vedtaket må forstås slik at det er et absolutt påbud om bruk av munnbind ved besøk i butikker og på kjøpesentre, og ved bruk av drosje og annen offentlig kommunikasjon.

For øvrig er det påbud om bruk av munnbind der hvor det ikke er mulig å overholde avstandskravet på minst 1 meter, eller det er gjort andre forebyggende tiltak (f.eks. bruk av pleksiglass).

Påbudet gjelder ikke der hvor det er upraktisk å bruke munnbind, for eksempel når man inntar måltider, tilbereder mat, utøver idrettsaktivitet o.l.

Barn under 12 år og personer som av medisinske grunner hemmes ved bruk av munnbind, er uansett unntatt fra påbudet.

Forskriften er gjeldende i en tidsavgrenset periode fra 15.12.20 kl. 24:00 til og med 19.01.21 kl. 24:00

Slik bruker du munnbind riktig

This information in English

Til toppen