Brannen i Meierigården

Innhold

Her finner du informasjon om konsekvenser av brannen i Meierigården 16.-17. mars

Brannen i Meierigården er slukket uten skade på mannskaper. Byggets fasade har ikke rast. Nå skal det gjøres en ordentlig vurdering, av eksperter, for å finne ut om konstruksjonen kan stå.

Bakgården ligger i den delen av bygget som har minst skader, men lokalene er fortsatt blitt eksponert for mye røyk. Strøm og ventilasjon er også slått av, derfor er det ikke mulig for ungdomshuset å være der foreløpig. Bygget er tømt for verdier.

Stengte veier i sentrum

  • Serine Jeremiassens gate - kommer til å være stengt en god stund
  • Kirkebakken - nederste del

Hold sikker avstand til brannsted

Brannvesenet henstiller alle om å holde god avstand og respektere sperringene. Slik må det være til nødvendige tekniske undersøkelser er tatt og sikkerheten er avklart. 

Informasjon til brukere av aktiviteter i Meierigården

Helse- og aktivitetssenteret, Bakgården ungdomshus og alle andre aktiviteter på huset er stengt på ubestemt tid. Vi jobber med å finne alternative lokaler for aktivitetene.

Frivillighetssentralen

Frivillighetssentralen er midlertidig lokalisert på kulturkontoret, Storgata 153 (bak servicesenteret, tvers ovenfor Ælvespeilet). Henvendelser rettes til daglig leder Hans Petter Teigen tlf. 98483633 eller e-post: hans.petter.teigen@porsgrunn.kommune.no

Ungdomstilbud

Stridsklev fritidssenter holder åpent som vanlig tirsdag og torsdag kl. 18:00 - 21:30.

Les mer om Stridsklev fritidssenter her

Lundedalen fritidssenter på Heistad er åpent mandag og torsdag kl. 17:00 – 21:00.

Les mer om Lundedalen fritidssenter her

Ansatte fra Bakgården vil også være til stede på disse klubbene i tillegg til ordinær bemanning.

I tillegg opprettes det en midlertidig møteplass for ungdom på Porsgrunn bibliotek hvor det vil være klubbmedarbeidere til stede onsdag og fredag kl. 14:00 – 19:00.

Inkluderende kultur og fritid

De ansatte i tjenesten for Inkluderende kultur og fritid har fått midlertidig tilhold på kulturkontoret. Fagområdet har ansvar for blant annet ansvar for Kontingentkassa, Opplevelseskortet, Aktivitetsportalen Porsgrunn, Onsdagsklubben samt samarbeid med en rekke lag og foreninger.

Les mer om Inkluderende kultur og fritid her

Meiergården helse- og aktivitetssenter

På vegne av møteplassen for voksne og eldre i Meiergården helse- og aktivitetssentre, har vi startet arbeidet med å finne alternative lokasjoner for våre brukere. Vi er i direkte kontakt med brukere, som både består av grupper, klubber, foreninger og enkeltpersoner.

Vi forsøker i all hovedsak å lose aktiviteter og kursvirksomhet over til de 5 andre sentrene våre, men må i tillegg ha hjelp av andre, for å få hjulpet alle.

Vi hadde brukere hos oss både på dagtid, på kveld og i helgene, og prøver derfor etter beste evne å få det til. Noen har selv funnet midlertidige løsninger.

Ellers oppfordrer vi samtidig folk til å benytte alle de andre sentrene våre, som befinner seg på Vessia, Borgehaven, Herøya, i Brevik og Langangen.

Les mer om helse- og aktivitetssentre - Porsgrunn kommune

Skulle det være noen vi ikke har nådd, eller som har spørsmål knyttet til dette, ta kontakt på telefon: 911 83 271, eller på e-post: anett.herbjornsen@porsgrunn.kommune.no 

Meierigården
Innsatslederne for politi og brann, brannsjef og ordfører på befaring.
Innsatslederne for politi og brann, brannsjef og ordfører på befaring.
Innsatslederne for politi og brann, brannsjef og ordfører på befaring.
Innsatslederne for politi og brann, brannsjef og ordfører på befaring.
Til toppen