Bidra til å hindre spredning av Havnespy

Innhold

Havnespy (japansk sjøpung) er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Vi ønsker tips om noen oppdager Havnespy i Porsgrunn kommune.

Tips kan sendes til miljørådgiver Kjell-Henrik Semb på e-post: kjell.henrik.semb@porsgrunn.kommune.no

Havnespy kan få alvorlige konsekvenser for norske kystområder og marine næringer.

Alle kan være med å hindre spredning. Vær oppmerksom dersom du planlegger å flytte båter, utstyr eller annet som har stått i sjøen over en periode. Når du rengjør utstyr skal ikke Havnespy tilbake til sjøen, men må legges på land for å tørke og dø.

Sjøpungen Didemnum vexillum, også kalt "Havnespy" kan gro på det aller meste og fortrenger de naturlige artene. Slik kan den føre til store biologiske og økonomiske konsekvenser. Den klarer ikke å spre seg så langt på egen hånd, vi har derfor en mulighet til å begrense videre spredning dersom vi tar noen forhåndsregler.

Les mer på Miljødirektoratet sine nettsider

Se innslag på NRK Vestfold og Telemark her

Havnespy Erling Svensen 1500
Havnespy 2 Rudolf Svensen 1500
Til toppen