Besøkte Nordic Electrofuel AS

Innhold

I dag besøkte representanter fra kommunen selskapet som skal bygge Norges, og kanskje verdens, første industrielle og kommersielle produksjonsanlegg for electrofuels på Herøya.

Nordic Electrofuel 2 770

Ved anlegget skal de produsere et grønt, klimanøytralt drivstoff hovedsakelig til flyindustrien.

Electrofuels (e-fuel) er et syntetisk drivstoff laget av fanget CO2, hydrogen og fornybar strøm.

Eramet Norway Porsgrunn skal levere CO2 (et biprodukt ved produksjon av manganlegeringer) til produksjonsanlegget.

Før produksjonen kan starte, må mer kapital og endelige beslutninger på plass. Deretter regner de med en byggetid på 2 år, og en oppkjøringstid på et halvt år. Produksjon av 10 millioner liter klimanøytralt drivstoff er derfor beregnet å starte i 2025. Dette sikrer at 25 000 tonn CO2 gjenbrukes framfor å bli sluppet ut i atmosfæren.

I dag er det 12 ansatte i Nordic Electrofuel. Når anlegget skal starte opp, trenger de ytterligere 20 ansatte – hovedsakelig prosessoperatører med fagbrev innen prosess og kjemi.  

Det første anlegget skal være en pilot. Deretter planlegger man et fullskalaanlegg – også dette på Herøya. I de fremtidige planene ligger det også intensjoner om å starte opp flere anlegg andre steder i Norge.

Til toppen