Beredskapsøvelse utført av EPS-mannskapet på Hotell Vic

Innhold

Ved katastrofer eller større ulykker etableres ofte et evakuerte- og pårørendesenter (EPS) for å ta hånd om de som er direkte rammet av hendelsen, men som er fysisk uskadde.

Hvert år blir det gjennomført øvelser for å trene på eventuelle ulykker. Scenarioet som ble simulert var en sprengningsulykke med flere døde og skadde. Hendelsen ble observert av mange vitner, og flere av dem var i livstruende situasjon.

Markørene på vei inn på Hotell Vic for registering.
Markørene på vei inn på Hotell Vic for registering.

Øvelsen involverte 40 deltakere, og formålet var å trene på å gi god oppfølging til traumatiserte personer ved hjelp av EPS-mannskapet, psykososialt kriseteam og tolketjenesten. Sanitetskvinnene som er fra Norske Kvinners Sanitetsforening, stilte opp som markører og hadde ulike roller under øvelsen.

Mottak og registrering.
Mottak og registrering.

Ulike øvingsmomenter de gikk igjennom:

  • Mottak av melding om hendelse
  • Innkalling av personell
  • Klargjøring av lokaler på Hotell Vic
  • Mottak og registrering av traumatiserte personer
  • Føring av CIM
  • Samarbeid mellom tolker og hjelpepersonell
  • Rapportering til beredskapsledelsen
Her bli markørene ivaretatt av EPS-mannskap, psykososialt kriseteam og tolketjenesten.
Her bli markørene ivaretatt av EPS-mannskap, psykososialt kriseteam og tolketjenesten.
Øvingsleder, Fred Inge Skjærum observerer øvelsen.
Øvingsleder, Fred Inge Skjærum observerer øvelsen.
Til toppen