Ber serveringsstedene overholde avstandspåbudet

Innhold

Vi har sendt ut et brev til alle serveringssteder med og uten skjenking av alkohol. I brevet presiserer vi at serveringsstedene skal legge til rette for at besøkende kan holde minst 2 meters avstand innendørs og 1 meters avstand utendørs.

Det øvrige innholdet i brevet kan du lese her:

Porsgrunn kommune takker for lojaliteten til de restriksjoner som er innført fra sentrale myndigheter vedrørende serveringssteder i forbindelse med koronavirus.

Vi er glade for at bransjen i størst mulig grad har begrenset de deler av sin virksomhet som bidrar til at personer samles, og dermed kan spre smitte. Det nærmer seg påske, og vi har tro på at alle i bransjen fortsatt bidrar til å unngå spredning av smitte selv om situasjonen åpenbart er økonomisk tøff.

Helsedirektoratet har i vedtak 12. mars 2020 nr. 270 bestemt at serveringssteder kun kan holde åpent dersom det foregår servering av mat, og det kan legges til rette for at besøkende kan holde minst 2 meters avstand innendørs og 1 meters avstand utendørs. Dette er begrunnet i opprettholdelse av mattilbudet, og vi oppfordrer vennligst om at dette unntaket ikke benyttes til å starte opp ordinær alkoholservering utenom matservering.

Mange mennesker ute på serveringsstedene kan medføre at avstandspåbudet ikke blir overholdt, og dette kan føre til uakseptabel smitterisiko.

For å ytterligere begrense mulighetene for smitte har nasjonale helsemyndigheter skjerpet inn avstandsrådene. De er nå som følger: maksimalt fem personer i hver gruppe og minimum 2 meters avstand mellom hver person i gruppen. Les mer på www.helsenorge.no

Vi ber om at serveringsstedene i Porsgrunn kommune passer på å overholde vedtaket om avstandspåbudet. Brudd på vedtaket vil føre til stengning uten ytterligere advarsel; jf Smittevernlovens § 4-1 tredje ledd.

Det er positivt at mange allerede har innført take-away for mat, og vi oppfordrer innbyggerne til å bruke dette for å både forebygge smitte og samtidig støtte serveringsbransjen.

Takk for at du er med på denne dugnaden for smittebegrensning.

Til toppen